KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJU, 

LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJU

DRENĀŽAS SŪKŅU STACIJU PROJEKTĒŠANA SAŅEMOT SEKOJOŠOS DATUS:

 • PIENĀKOŠĀ KOLEKTORA ĢEODĒZISKĀ ATZĪME
 • NEPIECIEŠAMAIS PĀRSŪKNĒŠANAS ATTĀLUMS
 • PĀRSŪKNĒŠANAS GALA PUNKTA ĢEODĒZISKĀ ATZĪME
 • PLĀNOTĀ RAŽĪBA LITRI SEKUNDĒ, VAI PATĒRĒTĀJU UZSKAITE.

NO AUGSTĀK MINĒTĀS INFORMĀCIJAS MĒS APRĒĶINĀSIM:

 • SPIEDVADA DIAMETRU, LAI NODROŠINĀTU PLŪSMAS ĀTRUMU TRASĒ MIN. 0,7M/S 
 • KOPĒJOS SPIEDIENA ZUDUMUS SISTĒMĀ UN ĢEODĒZISKO CELŠANAS AUGSTUMU.
 • NEPIECIEŠAMOS SŪKŅUS
 • DARBA TILPUMU, IEKĀRTAS DIAMETRU

ATTIECĪGI SNIEGSIM JUMS SEKOJOŠO INFORMĀCIJU:

 • IEKĀRTAS DETALIZĒTU RASĒJUMU AR SPECIFIKĀCIJU UN UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJU
 • CENU PIEDĀVĀJUMU IEKĀRTAS IZGATAVOŠANAI
 • IZGATAVOŠANAS LAIKU, PARASTI 2-4 NEDĒĻAS
 • EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJU UN APKALPOŠANAS INSTRUKCIJU.

INFO@SUKNUSTACIJAS.LV

EPASTA ADRESE INFORMĀCIJAS PIEPRASĪŠANAI

 .